Επικοινωνία

KIMIS
KIMIS
Στοιχεία επικοινωνίας

Νέα Καρβάλη, Τ.Κ. 64006

Τηλ.: 2510 316281 & 2510 316336

Fax.: 2510 317353

Email: info@kimis.gr